Telekomunikačné riešenia


Ponúkamé Vám komplexne služby v oblasti telekomunikácií. To znamená že Vám na základe Vaších požiadaviek poradíme, navrhneme riešenie, dodáme materiál a zákazku zrealizujeme.

Káblové siete (optické aj metalické)

Metalické a optické siete Káblové spojenie je vždy najkvalitnejšie, najstabilnejšie a najrýchlejšie. Podľa situácie je potrebné určiť či je vhodné použiť metalické káble alebo optické káble. Optické siete sú nákladnejšie na vybudovanie no nemá na nich žiaden vplyv elektromagnetické žiarenie. Nie sú vodivé, preto na nich nemá vplyv ani blesk a pod.
V prípade exteriérových prác zabezpečíme aj výkopové práce. Po dohode dodáme aj potrebný materiál.
Zabezpečíme kompletnú realizáciu prác a spustenie siete vrátane konfigurácie sieťových zariadení.

Bezdrôtové siete

Bezdrôtové siete Tam kde nie je možné zrealizovať káblove spojenie prípadne je to finančne naročné je možné zvoliť bezdrôtové spojenie. Na základe požiadaviek klienta navrhneme vhodné riešenie, dodáme technológiu a uvedieme zariadenia do prevádzky. Podľa potreby je možné použiť cenovo prístupné bezdrôtové zariadenia ktoré pracujú na voľných frekvenciách 2.4 GHz, 5 Ghz ale aj drahšie zariadenia ktoré pracujú na vyhradených frekvenciách a dosahujú omnoho vyššie rýchlosti a dokážu nahradiť káblové spojenia.

Pokrytie bezdrôtovým signálom v hoteloch, penziónoch, sálach, baroch, diskotékach, reštauráciach

Ponúkame aj realizáciu pokrytia bezdrôtovým signálom v hoteloch, penziónoch, ubytovňiach, výrobných halách, konferenčných miestnostiach, reštauráciách ale aj na verejných priestranstvách (tzv. hot-spot).
Je možné realizovať pokrytie bezdrôtovým signálom aj len dočasne, napr. na rôznych podujatiach a pod. Je možné zvoliť aj spoplatnený prístup na základe mena a hesla (vhodné napr. v hoteloch kde je WIFI internet za príplatok).

Zariadena

Dodáme a uvedieme do prevádzky:
  • - Switche
  • - Routre
  • - Acces Pointy
  • - Hotspoty
  • - Servery