Revízie elektroinštalácií, bleskozdvodov a zdvíhacích zariadení


Zabezpečujeme taktiež revízie elektroinštalácií bytových domov, rodinných domov ale aj rôznych väčších objektov. Taktiež zabezpečíme aj revízie pre ručné elektrické náradie, bleskozvody ale aj zdvíhacie zariadenia (výťahy).