• Služby telekomunikácií
  • Prístupové systémy, domáce telefóny
  • Revízie v oblasti elektroinštalácií
  • Elektroinštalačné práce
  • Kamerové systémy
  • Zabezpečenie objektov

Vitajte

Vítame Vás na stránke kde nájdete informácie o našej firme, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti telekomunikačných sietí (návrh a budovanie sietí, dodanie zariadení), kamerových a zabezpečovacích systémov.

Ďalej ponúkame kompletné elektroinštalačné práce (pripojky, rekonštrukcia elektroinštalácií v bytoch/domoch, nové elektroinštalácie) v rátane inštalácie bytových zvončekov a dorozumievacích zariadení (audio aj video).

K týmto, ale aj k iným prácam, vieme zabezpečiť aj revíziu - revíziu elektroinštalácií, bleskozvodov, výťahov a zdvíhacích zariadení.